XCIX dzień naświetlania

Solarigrafia on-line. 99 dzień ekspozycji.
Chłodno min 2,44*C max 25,94*C, słońce jest.